a65_2.jpg

Edin Mahić

Business developmant manager
Bamcard d.d

Bilateralni sastanci

  • Utorak 15:00 - 18:00
OpisBamcard d.d. Sarajevo je clearing kuća i prvi i jedini procesni centar u Bosni i Hercegovini koji pruža potpunu podršku kartičnom poslovanju banke.
Vrsta organizacije Tvrtka
Sektor poslovanja

IKT i telekomunikacije

    Ponuda

    IT solutions for Finance sector

    Card processing, solutions, cards personalisation

    Ponuđena suradnja