Komo Simović

Direktor
J.P. Komunalno a.d. Pale

Bilateral Meetings

  • Tuesday 15:00 - 18:00
DescriptionPreduzeće u okviru svog djelovanja vrši usluge:
odvoza i depononovanja otpada
usluge mehanizacije
pogrebne usluge
održavanje puteva i javnih zelenih površina
zimsko održavanje saobraćajnica
Organization Type Company
Areas of Activities

Real estate and infrastructure